Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

OSPOSOBLJAVANJE

Sva teorijska znanja i praktične vještine potrebne za pravilno i sigurno korištenje parajedrilice stječu se kroz odgovarajuću nastavu u organizaciji za osposobljavanje pilota parajedrilice. Jedna od takvih organizacija je ZK PARAFREEK. U ZK PARAFREEK provode se osposobljavanja za sve načine uzlijetanja, kako na početnom stupnju, tako i na svim ostalim naprednim stupnjevima. Svi stupnjevi osposobljavanja detaljno su razrađeni nastavnim planovima i programima osposobljavanja koje odobrava Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.

      S novom grupom za uzlijetanje s padine krećemo USKORO – SVE OBAVIJESTI PROČITAJTE U NOVOSTIMA >>>

 

 

PRIJAVITE SE ODMAH

  INFORMACIJE O OPREMI

  Treba li imati vlastitu opremu za osposobljavanje?

  Za osposobljavanje pilota za stjecanje kategorije A ne treba imati vlastitu opremu. Svu opremu osigurava klub. Ukoliko polaznik tijekom osposobljavanja nabavi vlastitu opremu, moguć je određeni popust na cijenu tečaja.

  Za osposobljavanje na svim ostalim razinama, osim za paralelno osposobljavanje za uzlijetanje s padine i pomoću vitla, polaznici trebaju imati vlastitu opremu.

   

   

   

  STUPNJEVI OSPOSOBLJAVANJA

  POČETNI STUPANJ  sastoji se od 20-ak sati teorijskog dijela, što se provodi kroz 8 nastavnih jedinica (predavanja), a održavaju se uglavnom  u večernjim satima prema dogovoru s polaznicima. U teorijskom dijelu obrađuju se teme iz područja aerodinamike, konstrukcije i održavanja parajedrilice, tehnike letenja, meteorologije, zakonskih propisa i zrakoplovne medicine, kako bi se polaznike pripremilo za savladavanje praktičnih vježbi. 

                  Paralelno s teorijskim dijelom provode se praktične vježbe na terenima u okolici Zagreba. Taj praktični dio održava se pretežno vikendima i ostalim neradnim danima. Ukoliko dovoljan broj polaznika može i želi praktične vježbe obavljati radnim danima, možemo se i tome prilagoditi. Praktična nastava, koja se uglavnom svodi na trenažne letove, provodi se  uz povoljne vremenske uvjete pod vodstvom  i nadzorom iskusnih i kvalitetnih nastavnika parajedrenja. U sklopu praktičnog osposobljavanja s kandidatima se obavlja i tandem let kako bi odmah u početku doživjeli let s velikih visina. Praktični dio razrađen je tako da polaznici postupno usvajaju vještine od kontrole parajedrilice na tlu, upravljanja parajedrilicom na vrlo malim visinama, zatim postupno sve većim kako bi ih se nakon takvih 10-ak treninga pripremilo za prve letove s velikih visina. Letovi s velikih visina obavljaju se na pogodnim terenima, a neke od lokacija koje se za to najčešće koriste su Samoborsko Gorje, Tribalj kod Crikvenice, nekoliko lokacija u Zagorju, Istri, Lici, itd.

                  Nakon dovoljno obavljenih letova s velikih visina, a prema procjeni nastavnika, polaznici mogu pristupiti polaganju ispita za stjecanje dozvole samostalnog pilota parajedrilice. Osnovna dozvola pilota parajedrilice je dozvola kategorije A. Njome pilot stječe pravo samostalnog letenja parajedrilicama koje spadaju u određenu sigurnosnu kategoriju.

   

  S novom grupom za uzlijetanje s padine krećemo USKORO – SVE informacije o cijenama i terminima OBAVIJESTI PROČITAJTE U NOVOSTIMA >>>

  NAPREDNI STUPANJ

  je nastavak stjecanja vještina, odnosno usavršavanje polaznika da bi postali potpuno samostalni, sigurni i kvalitetni piloti bez ograničenja u izboru terena, opreme, načina letenja, itd. te da bi, ukoliko to požele, mogli nastaviti osposobljavanje za određena ovlaštenja kao što su: tandem pilot, nastavnik ili akrobatski pilot.

  S novom grupom za uzlijetanje s padine krećemo USKORO – SVE informacije o cijenama i terminima OBAVIJESTI PROČITAJTE U NOVOSTIMA >>>

  PARAMOTORNO LETENJE

  Uzlijetanje parajedrilicom i održavanje željene visine moguće je uz pomoć posebnog motora koji je smješten na leđima pilota parajedrilice, što nazivamo paramotornim letenjem. ZK PARAFREEK provodi osposobljavanje i za takvo letenje. Da bi se zainteresirani polaznici uključili u osposobljavanje za takvo parajedrenje, najprije trebaju proći dio opisanog tečaja na početnom stupnju uzlijetanjem s padine, nakon čega se mogu prebaciti na paramotorni način letenja ili pratiti osposobljavanje za oba načina parajedrenja.

  S novom grupom za uzlijetanje s padine krećemo USKORO – SVE informacije o cijenama i terminima OBAVIJESTI PROČITAJTE U NOVOSTIMA >>>

  UZLIJETANJE POMOĆU VUČE

  Za takav način uzlijetanja potreban je poseban uređaj/sredstvo koje daje energiju potrebnu za dizanje pilota u zrak. Osnova tog sredstva je vitlo koje pomoću užeta povlači pilota parajedrilice, koji se na potrebnoj/željenoj visini odspaja s užeta i dalje nastavlja slobodan let.

  Osposobljavanje za uzlijetanje pomoću vitla provodi se bilo za pilote koji već imaju dozvolu, bilo za polaznike koji se istovremeno osposobljavaju za određeni drugi način uzlijetanja.

  S novom grupom za uzlijetanje s padine krećemo USKORO – SVE informacije o cijenama i terminima OBAVIJESTI PROČITAJTE U NOVOSTIMA >>>

  OSPOSOBLJAVANJE ZA TANDEM PILOTE I NASTAVNIKE PARAJEDRENJA

  Osim slobodnog letenja parajedrilicom ZK PARAFREEK ima mogućnost osposobljavanja postojećih pilota parajedrilice za stjecanje posebnih ovlaštenja kao što su tandem pilot i nastavnik parajedrenja. Takva osposobljavanja organiziraju se u skladu s potrebama, odnosno dovoljnim brojem zainteresiranih kandidata koji za to imaju uvjete, a uvjeti su da kandidat ima dozvolu pilota parajedrilice kategorije B, dovoljan nalet i ostale uvjete propisane zakonom, drugim riječima određeno prethodno parajedriličarsko iskustvo.

  S novom grupom za uzlijetanje s padine krećemo USKORO – SVE informacije o cijenama i terminima OBAVIJESTI PROČITAJTE U NOVOSTIMA >>>

  PRIJAVITE SE